Technieken voor hondentraining

Hondentraining is meestal het programma van gedragsstudie dat de unieke context van antecedente en daaropvolgende gebeurtenissen gebruikt om het gedrag van de hond te veranderen, hetzij om te helpen bij bepaalde taken of om bepaalde taken uit te voeren, of zelfs om zich effectief te gedragen in een moderne huiselijke omgeving. Het doel van deze subclassificatie is om het gedrag van het dier te veranderen, hetzij door gedragsverandering door middel van onderwijs, hetzij door versterking. Er is een ruime keuze aan methoden en technieken die typisch bij deze trainingsmethode worden gebruikt. Zij zijn:

Vervoeging van hondengeluiden en zicht. Deze methode is erg populair bij hondentraining. Bij deze techniek speelt een instructeur een geluid en een beeld zoals dat van het lekkers of het hondenvoer. Hij moet “Goed!” elke keer dat de hond de handeling uitvoert of het gedrag correct uitvoert.

De genegenheid en lof. Om ervoor te zorgen dat de honden echt goede resultaten halen uit de training, is het noodzakelijk om een soort relatie te hebben tussen de trainer en de hond. De trainer moet in alle opzichten gelijk zijn; beiden moeten geïnteresseerd zijn in de training en moeten dezelfde doelen nastreven voor de ontwikkeling van de hond. Een aanhankelijke en constante relatie is erg essentieel.

Model-rivaliserende training. Bij deze techniek wordt een vergelijking gemaakt tussen de prestatie van een bepaald gedrag van de hond en het gedrag van de trainer of de eigenaar. De beloning bij deze methode is een model van de andere persoon (de modelrivaal). Dit is een uitstekend model voor hondentraining omdat het de hond motiveert om het beter te doen.

Spiegel methode. Deze techniek leert de hond te begrijpen waar de beloning is geplaatst en deze nieuwsgierig te volgen. Voor deze techniek moet de trainer het snoepje voor een spiegel plaatsen en blijven praten terwijl hij het aan de hond aanbiedt. Als de hond dan op de spiegel gaat zitten, wordt de beloning gegeven. Een spiegelmethode is een goede hondentraining omdat het honden helpt om zich bewust te worden van hun eigen gedrag en ook snel te leren of ze de commando’s perfect opvolgen.

Dominantiehiërarchie. De dominantiehiërarchie is gebaseerd op de superioriteit van een hond ten opzichte van andere honden. Het betekent dat de alfahond het commando over het peloton overneemt (alfahond). Dominantiehiërarchie zorgt ervoor dat honden onderdanig zijn en de roedelleider volgen. Dit is een uitstekend model voor hondentraining, omdat het de hond positieve signalen geeft om zijn gedrag te verbeteren.